Vývoj online testovania

Pre správnosť, ale aj úspešnosť systému, prinášame Vám náhľad míľnikov online testovania prostredncítvom systému prieskum.fsvucm.sk.

26. 4. 2020

Spustenie testovania PILOT

  • Prvý online test
  • Zapojených 7 študentov
  • Test s názvom: "Teória komunálnej politiky"
24. 6. 2020

Ukončenie testovaniaOVERENÉ

  • Uzatvorenie letného semestra akademického roka 2019/2020
  • Celkovo bolo online systémom otestovaných 213 študentov
  • Vytvorených bolo 34 testov pre študentov